ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរតំបន់ធំទូលាយ

  • Wide Area Laser Marking Machine BL-WA30A

    ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរតំបន់ធំទូលាយ BL-WA30A

    ការដាក់ពាក្យ:

    នេះគឺជាម៉ាស៊ីនល្អបំផុតសម្រាប់ការសម្គាល់ឡាស៊ែរនៃអត្ថបទដែលមានវិមាត្រធំ ៗ និងមានរូបរាងប្លែកនិងស្មុគស្មាញបំផុត។

    ភាពរឹងមាំខ្ពស់និងភាពជាក់លាក់ដែលធានាដោយរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាត្រូវបានផលិតចេញពីដែកផ្សារដែកលាតសន្ធឹងនិងកិនបន្ថែមបន្ទប់សម្រាប់ចលនានិងភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ទុកអត្ថបទ។